Dumava

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Looptijd en hoogte subsidie:

Startdatum: maandag 3 oktober 2022 09:00
Einddatum: zondag 31 december 2023 17:00

Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
maximaal € 2,5 miljoen subsidie per aanvraag

Totaal budget:
€ 150.000.000

Voor wie?

U heeft vastgoed in Nederland in eigendom van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren:

 • Decentrale overheid
  zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap;
 • Onderwijs
  zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling;
 • Zorg
  zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. 
 • Cultuur
  zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een Culturele ANBI-status is een vereiste;
 • Rijksmonument dat geen woonhuis is
  zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;
 • Religieuze instellingen
  zoals een moskee of een kerk. 
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie
   zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. 

Valt uw maatschappelijk vastgoed binnen de sportsector? Sportorganisaties die gebruik kunnen maken van de subsidieregeling BOSA komen niet in aanmerking voor DUMAVA.

Betaalt u als onderneming inkomsten- of vennootschapsbelasting? Dan komt u niet in aanmerking voor DUMAVA. U komt mogelijk wel in aanmerking voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA)  of Milieu-investeringsaftrek (MIA).

SBI-codes DUMAVA
PDF document | 140,28 KB

Voor welke maatregelen in de DUMAVA?

U kunt subsidie krijgen voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Wilt u weten voor welke verduurzamingsmaatregelen u subsidie kunt krijgen?Deze vindt u hieronder in de maatregelenlijst. Hierin vindt u ook aan welke voorwaarden u moet voldoen per maatregel.

Maatregelen DUMAVA
PDF document | 117,57 KB

DUMAVA voorwaarden:

Wilt u weten of u aan de voorwaarden voldoet om subsidie te krijgen? Hieronder vindt u alvast de belangrijkste voorwaarden:

 • U voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit. 
 • Op basis van een energieadvies, of vergelijkbaar advies, voert u verduurzamingsmaatregelen uit;
 • Uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Is uw vastgoed opgeleverd na 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting;
 • U start met de verduurzamingsactiviteiten nádat  u een subsidieaanvraag heeft ingediend. Dit kan vanaf 3 oktober 2022. Dit houdt in dat u pas vanaf 3 oktober 2022 een contract kan aangaan met een aannemer die de activiteiten gaat uitvoeren;
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project realiseert u binnen 3 jaar na verstrekking; 
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, is geen andere subsidie verleend. 
Op de pagina DUMAVA: Voorwaarden van de overheid vindt u alle maatregelen die van toepassing zijn op deze regeling.

Maximale DUMAVA subsidie:

Kiest u voor het uitvoeren van 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen, óf voor een integraal verduurzamingsproject? Hieronder leest u hoeveel u minimaal moet investeren en hoeveel subsidie u kunt krijgen.

1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen

Integraal verduurzamingsproject

De subsidie is 30% van de projectkosten. De minimale subsidiekosten zijn € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen. Dit betekent dat uw minimale projectkosten €16.666 zijn. 

De subsidie is 30% van de projectkosten. De minimale subsidiekosten zijn € 25.000 en maximaal € 2,5 miljoen. Dit betekent dat uw minimale projectkosten € 83.333 zijn.

De subsidie voor energieadvies is 50% van de kosten. Het laten opstellen van een energieadvies, portefeuilleroutekaart of DuMo-advies is verplicht.

De subsidie voor energieadvies is 50% van de kosten. Het laten opstellen van een Integraal Maatwerkadvies, Integraal Breeam-NL, GPR Gebouw, portefeuilleroutekaart met energielabel of DuMo-advies is verplicht

De subsidie voor een energielabel is 50% van de kosten.

De subsidie voor een energielabel is 50% van de kosten.

Vraagt u voor minder dan € 25.000 subsidie aan en zijn uw projectkosten dus lager dan € 83.333? Dan ontvangt u bij vaststelling van de subsidie meteen 100% van het subsidiebedrag. 

Vraagt u voor € 25.000 of méér subsidie aan en zijn uw projectkosten dus € 83.333 of meer? Dan ontvangt u bij verlening van de subsidie eerst een voorschot van 70%. Na het uitvoeren van de maatregelen moet u vaststelling aanvragen. U ontvangt daarna de overige 30% van de subsidiekosten. 

Susan Veldhuis

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over deze subsidie of over één van onze diensten? 

Logo Vechtsaam wit
Wij zijn een subsidieplatform dat gelooft in samenwerking. Een combinatie tussen bouwkundige en fiscale kennis.

Wat doen wij?

Subsidieadvies heeft als doel om ondernemers in de regio advies te geven over fiscale- en subsidiemogelijkheden.

Projecten

Tenax Ommen >
Powerlight >
Bredenoord >
Morrenhof-Jansen >
meer projecten

Contactgegevens

Polenweg 2
7773 NB Hardenberg

+315 29 740 010
info@vechtsaam.nl