Subsidieadvies

Bij Vechtsaam kunt u als ondernemer terecht voor subsidieadvies en advies over fiscale regelingen.

Thema’s als innovatie, energie en duurzaamheid staan bij Vechtsaam centraal. Onze specialisatie ligt op gebied van de gebouwde omgeving en de verduurzaming daarvan.

Door de opzet van de coöperatie kan er beroep gedaan worden op de kennis en expertise die aanwezig is bij de aangesloten bedrijven.

De mogelijke regelingen kunnen landelijk, provinciaal en lokaal zijn. Landelijke subsidies en andere regelingen worden bepaald door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Milieu-investeringsaftrek
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscale regeling in Nederland die ondernemers stimuleert om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Ondernemers kunnen een percentage van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De MIA is van toepassing op bedrijfsmiddelen die bijdragen aan energiebesparing, CO2-reductie, afvalpreventie en meer. De regeling vereist naleving van milieucriteria en aanvragen moeten worden ingediend bij de Belastingdienst. De MIA bevordert duurzame bedrijfsvoering, innovatie en biedt ondernemers zowel milieuvoordelen als financiële voordelen.

Lees verder…

Energie-investeringsaftrek
De Energie-investeringsaftrek (EIA) stimuleert Nederlandse ondernemers om te investeren in energiebesparende en duurzame technieken door middel van een aftrekpost op hun fiscale winst. De regeling is van toepassing op diverse technieken zoals zonnepanelen, isolatie en elektrische voertuigen. Ondernemers kunnen profiteren van zowel fiscale voordelen als energiebesparingen, en dragen bij aan CO2-reductie en duurzame bedrijfsvoering. Aanvragen verlopen via de Belastingdienst binnen drie maanden na de investeringsverplichting.

Lees verder…

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
De ISDE-subsidieregeling stimuleert investeringen in duurzame energie en energiebesparing in Nederland. Het richt zich op particulieren, bedrijven, non-profitorganisaties en VvE’s. De subsidie dekt een deel van de kosten voor duurzame apparaten zoals zonneboilers en warmtepompen, evenals energiebesparende maatregelen. De ISDE-regeling, beheerd door de RVO, bevordert de overgang naar een duurzamere energievoorziening door financiële ondersteuning te bieden en te voldoen aan technische en kwaliteitseisen.

Lees verder…

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed
DUMAVA is een subsidieregeling in Nederland die duurzame investeringen in maatschappelijk vastgoed stimuleert. Het doel is het bevorderen van energie-efficiëntie en verduurzaming, met financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Projecten moeten voldoen aan duurzaamheidscriteria en een duurzaamheidsplan opstellen. Beheerd door RVO, draagt DUMAVA bij aan lagere energiekosten, verminderde CO2-uitstoot en een duurzamere leefomgeving voor gebruikers van maatschappelijk vastgoed.

Lees verder…

Regeling Groenprojecten
Groenfinanciering is een subsidieregeling in Nederland die groene investeringen en duurzame projecten stimuleert. Het biedt financiële voordelen aan particulieren en bedrijven die investeren in gecertificeerde groenprojecten, zoals duurzame energie, groene gebouwen en natuurbehoud. De regeling omvat fiscale voordelen en kan gunstige financiering van groenprojecten bevorderen. Het draagt bij aan het behalen van klimaat- en milieudoelstellingen en stimuleert de overgang naar een groene economie

.

Lees verder…

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie
SDE++ is een subsidieregeling in Nederland die gericht is op het stimuleren van duurzame energieproductie en de overgang naar een klimaatneutrale samenleving. Het ondersteunt projecten voor opwekking van duurzame energie en CO2-reductie, met financiële ondersteuning op basis van het prijsverschil met conventionele energie. Het doel is om de energietransitie te versnellen en investeringen in duurzame energie en innovatieve oplossingen te bevorderen.

Lees verder…

Logo Vechtsaam wit
Wij zijn een subsidieplatform dat gelooft in samenwerking. Een combinatie tussen bouwkundige en fiscale kennis.

Wat doen wij?

Subsidieadvies heeft als doel om ondernemers in de regio advies te geven over fiscale- en subsidiemogelijkheden.

Projecten

Tenax Ommen >
Powerlight >
Bredenoord >
Morrenhof-Jansen >
meer projecten

Contactgegevens

Polenweg 2
7773 NB Hardenberg

+315 29 740 010
info@vechtsaam.nl