RVV Verduurzaming

Subsidienieuws

Op Prinsjesdag 2018 kondigde het kabinet het wetsvoorstel aan voor een nieuwe heffingsvermindering binnen RVV verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen. De Stimulering energieprestatie huursector (STEP) wordt vanaf 2019 toegevoegd als fiscale regeling in de ‘RVV Verduurzaming’. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 februari 2019.

Wat verandert er?

Een groot verschil tussen de STEP en de RVV Verduurzaming is dat de STEP op dit moment een subsidie is en de RVV Verduurzaming een vermindering op de verhuurder heffing. Kortom, de RVV Verduurzaming is een fiscale maatregel. Op dit moment is het subsidieplafond al bereikt voor de huidige STEP-subsidie en er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Wat zijn de belangrijkste aspecten?

  • Insteek is om de heffingsvermindering te baseren op de verbetering in de energieprestaties van een huurwoning. Het niveau vóór en ná de renovatie wordt vergeleken. Hierbij moet de Energie-Index minimaal drie stappen verbeteren.
  • Er geldt een minimumniveau: een Energie-Index van ten hoogste 1,4 (voorheen energielabel B). Dit niveau past bij de doelstelling van het Energieakkoord. Woningcorporaties moeten gemiddeld op label B uitkomen.  
  • De heffingsvermindering verduurzaming is daarmee ook bruikbaar is voor het aardgasvrij maken van huurwoningen.
  • De aanvrager moet een verhuurder zijn die verhuurderheffing betaalt. Dat betekent dat de aanvrager meer dan 50 huurwoningen, met een huurprijs onder de liberaliseringsgrens, bezit.
  • De renovatie moet starten vanaf 2019 en moet binnen 3 jaar afgerond zijn.

Budget

Voor zowel 2019 als 2020 geldt een maximumopenstelling van € 78 miljoen per jaar. De nieuwe heffingsvermindering verduurzaming is een onderdeel van de maatregelen uit het Belastingplan 2019.