Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscale regeling in Nederland die ondernemers stimuleert om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De regeling biedt ondernemers de mogelijkheid om een bepaald percentage van de investeringskosten van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen af te trekken van hun fiscale winst, bovenop de normale afschrijving.

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de MIA kunnen ondernemers financieel voordeel behalen en tegelijkertijd bijdragen aan een beter milieu. De regeling is van toepassing op een breed scala aan bedrijfsmiddelen die bijdragen aan energiebesparing, het verminderen van CO2-uitstoot, afvalpreventie, circulaire economie, luchtkwaliteit en geluidhinder.

Hoe komt u in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor de MIA moeten de investeringen voldoen aan specifieke milieucriteria en opgenomen zijn in de Milieulijst, die jaarlijks wordt gepubliceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op deze lijst staan de bedrijfsmiddelen waarvoor de MIA kan worden toegepast, evenals de bijbehorende aftrekpercentages.

Aanvragen?
Het aanvragen van de MIA verloopt via de Belastingdienst. Ondernemers moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een aanvraag indienen. Na goedkeuring van de aanvraag kunnen ze de MIA in hun belastingaangifte verwerken, waardoor ze een financieel voordeel kunnen behalen.

Welke bedrijfsmiddelen?
Wilt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA)? Dat kan als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat en voldoet aan de gestelde eisen. Elk jaar wordt de Milieulijst aangepast. Het belastingvoordeel kan netto oplopen tot ruim 14% van de investering.

De MIA moedigt ondernemers aan om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en draagt zo bij aan een duurzamere en milieuvriendelijkere bedrijfsvoering. Het stimuleert innovatie en helpt bij het behalen van milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen, terwijl ondernemers tegelijkertijd financiële voordelen kunnen realiseren.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over dit project of over één van onze diensten? 
Stel ze gerust!