Innovatie regelingen

Wilt u een innovatief project starten voor onderzoek en/of doorontwikkeling? Bent u op zoek naar subsidie voor innovatieve projecten?

Wij hebben voor u een aantal belangrijke subsidies innovatieve projecten op een rijtje gezet. 

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een subsidie voor innovatieve projecten. Het Innovatiekrediet richt zich op de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Het gaat daarbij om de technische ontwikkeling van een nieuw product of proces. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. De overheid vult met het Innovatiekrediet een gat op de kapitaalmarkt waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd.

Innovatiebox

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten, vallen in deze box. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 7% (effectief) vanaf 2018.

WBSO

Start u een R&D-project? Dan kunt u uw R&D-kosten verlagen via de WBSO. Bedrijven kunnen WBSO aanvragen voor kosten en uitgaven die gemaakt worden voor het uitvoeren van een eigen S&O-project (Speur- en Ontwikkelingswerk). Als de aanvraag is goedgekeurd, dan verrekent u uw subsidie maandelijks met de S&O-(loon)kosten.

MKB-innovatiestimulering Regio en TOP sectoren (MIT)

De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. De MIT-regeling gaat op 17 april 2018 om 9.00 uur open voor haalbaarheidsprojecten, kennisvouchers en voor de TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten). Op 2 juli 2018 om 9.00 uur opent de tender voor R&D-samenwerkingsprojecten.

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten:

  • Haalbaarheidsprojecten
  • R&D-samenwerkingsprojecten
  • Kennisvouchers
  • TKI-Innovatiemakelaars en –netwerkactiviteiten

Op Oost

Ondernemers in Overijssel en Gelderland die willen investeren in innovatieve en duurzame projecten komen in aanmerking voor subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO). Projectvoorstellen van bedrijven en samenwerkingsverbanden die passen binnen deze prioriteiten kunnen een beroep doen op subsidie.

Mogelijke subsidies (aanvragen van 21 maart 2018 t/m 28 februari 2019)

  • Grote R&D-projecten
  • Stimuleren proeftuinen
  • Stimuleren clusters en netwerken

U vraagt zich misschien af of uw bedrijf in aanmerking komt voor subsidie voor innovatieve projecten?

Neem gerust contact met ons op;

susan@vechtsaam.nl of bel naar 0529-740010.